Anmeldelse i “Gitarr och Luta”

Thomas Lyng Poulsen Letters To Posterity Heitor Villa-Lobos – The Solo Guitar Works
CVM 002

“Jag ser mina verk som brev till eftervärlden (letters to posterity), utan förväntan om svar” är ett ofta återgivet citat från Heitor Villa-Lobos, som bildar bakgrund till den här skivans titel. Danske Thomas Lyng Poulsen har tagit sig an uppgiften att spela in Villa-Lobos gitarrmusik, vilket är ett stort och respektingivande projekt – det är ett omfattande material att tränga in i och bitvis rejält svårspelat. Resultatet är denna egenproducerade dubbelCD. Arbetet med albumet finns beskrivet på en blogg (guitarconfessions. blogspot.com) och det är rolig och givande läsning om glädjen och våndan i att spela gitarr och vara sin egen producent.

Poulsen har dykit djupt in i Villa-Lobos musikaliska värld och framför överlag styckena fint. Ibland levereras versioner som avviker en del från de tolkningar som brukar höras. Så görs t. ex. den uttrycksfulla adagio-delen i det tredje preludiet (Hommage à Bach), som ofta spelas med ett romantiskt präglat legato, här med mer accentuerade anslag. En detalj kan tyckas, men i ett så här pass känsloladdat parti ger det en annan upplevelse av hela kompositionen. Ibland hade jag önskat mer variation i spelet. Det är bitvis ganska långa stycken, med flera repriser och talrika upprepningar av sekvenser, varför större dynamisk spännvidd och ett vidare nyttjande av gitarrens olika klangfärger hade varit värdefullt. Det finns också några passager där större omsorg om tekniska detaljer skulle verkat välgörande.

Men Poulsen är uppenbarligen en mycket kompetent gitarrist och till nästa skiva kan ett frimodigare men likväl disciplinerat spel lyfta fram hans kapacitet än mer. Ljudbilden är en smula platt och basregistret lider här och var av en viss ”boomighet”, vilket leder till att ackord grumlas och kan upplevas som något orena, även då de i själva verket inte är det. Men detta bör ses som en randanmärkning. Det är mycket glädjande att alltfler gitarrister spelar in sig själva och ger ut resultatet. Det bidrar till mångfalden av tillgänglig klassisk gitarrmusik. Detta album är ett intressant tillskott till utbudet av Villa-Lobos-tolkningar.

ANGE TURELL